Compliment of klacht

Compliment of klacht

Graag horen wij wat uw ervaringen met het Sociaal Wijkteam zijn. Vindt u dat u goed geholpen bent? Of bent u juist niet tevreden? Hoe dan ook, met uw inbreng kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Tevreden?

Als u vindt dat u goed geholpen bent door het Sociaal Wijkteam, dan horen wij dat graag! Van de goede voorbeelden leren we juist wat u belangrijk vindt. Zo weten we wanneer we de juiste weg zijn ingeslagen.

Stuur een compliment

Ontevreden?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat u zich niet goed behandeld voelt of dat u om andere redenen ontevreden bent. Wij vinden het belangrijk dat u dat laat weten aan de betreffende medewerker.

Uw klacht wordt opgepakt door de teamleider van het team waar u door geholpen bent. De teamleider gaat met u in gesprek om een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan wordt uw klacht verder behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie.

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld een familielid, een vriend of mantelzorger.

Geef uw klacht door

Print pagina